Preambul

După cum ştiţi, datele din interiorul unei companii sunt stocate într-un SGBD (Sistem de Gestiune a Bazelor de Date). Acesta poate fi MS Access, SQL Server, FoxPro, etc.

 

Excel acţionează ca o insulă de date: ştie să se conecteze la o bază de date, ştie să extragă de acolo o serie de informaţii şi, bineînţeles, ştie apoi să le prelucreze cu instrumentele proprii.

 

Pasul 0

Apasă butonul Descarcă documentele ajutătoare din partea dreapta-sus şi dezarhivează documentul ajutător.

 

Pasul 1

Execută un click pe butonul Get External Data (Obţinere date externe) (1).

Execută un click pe butonul From Access (Din Access) (2).

Execută dublu click pe folderul indicat (3).

Execută dublu click pe baza de date indicată (4).

Dacă dorim să importăm date din mai multe tabele, vom bifa opţiunea Enable selection of multiple tables (Activarea selecţiei mai multor tabele).

În exemplul nostru, dorim să importăm date din tabelul tblAngajati, care este selectat în mod implicit.

Execută un click pe butonul OK (5).

Execută un click pe butonul Properties (Proprietăţi) (6).

Pentru ca informaţiile din registru să fie în permanenţă actualizate, vom opta pentru actualizare în momentul deschiderii registrului.

Bifează opţiunea Refresh data when opening the file (Împrospătarea datelor la deschiderea fişierului) (7).

Execută un click pe butonul OK (8).

 

 

 

Pasul 2

Pentru a testa setările făcute, vom salva registrul şi vom modifica informaţiile din baza de date.

Execută un click pe butonul de închidere (1).

Dat fiind faptul că acest registru nu era salvat, suntem duşi în secţiunea Save As (Salvare ca) din meniul FILE (FIŞIER).

Execută un click pe locaţia indicată (2).

Execută un click pe butonul Save (Salvare) (3).

În baza de date vom modifica numele unuia dintre angajaţi.

Execută un click în câmpul indicat (4).

Execută un click pe butonul de închidere (5).

La redeschiderea fişierului Excel, datorită aportului de securitate adus suitei Office 2013, suntem nevoiţi să acordăm anumite permisiuni de funcţionare pentru unele elemente.

Execută un click pe butonul Enable Content (Activare conţinut) (6).

Acum informaţiile din foaia de calcul au fost actualizate de îndată ce am deschis registrul Excel.