Preambul

Uneori, avem nevoie să ştim valoarea în lei a unor produse pentru care preţul este în Euro.

 

De regulă, facem o formulă simplă prin care înmulţim preţul produsului (în Euro) cu rata de schimb din ziua respectivă.
Problema este că în fiecare zi ar trebui să intrăm pe internet şi să copiem valoarea actualizată a cursului Euro.

 

Excel ne permite să realizăm legături dinamice de pe Internet, astfel încât la fiecare deschidere a fişierului să fie afişat cursul din ziua respectivă, preluat de pe site-ul respectiv.

 

Pasul 0

Apasă butonul Descarcă documentele ajutătoare din partea dreapta-sus şi dezarhivează documentul ajutător.

 

Pasul 1

Din tab-ul Data (DATE), vom accesa instrumentul Get External Data (Obţinere date externe), instrument care conţine o componentă ce ne permite să importăm date de pe Web.

Execută un click pe butonul Get External Data (Obţinere date externe) (1).

Execută un click pe butonul From Web (De pe Web) (2).

În fereastra New Web Query (Interogare Web nouă), vom accesa site-ul de interes şi vom realiza interogarea.

Site-ul Băncii Naţionale a României ne oferă cu curs de schimb ce se actualizează periodic.

Apasă pe tasta Enter.

Această fereastră prezintă, în dreptul anumitor elemente, mici săgeţi galbene.

Aceste săgeţi, o dată selectate, vor păstra acele opţiuni până în momentul în care vom alege să terminăm importul de date.

Execută un click pe săgeata indicată (3).

Execută un click pe butonul Import (Import) (4).

Ultimul pas din asistentul de import ne întreabă unde vrem să importăm datele:

– în aceeaşi pagină şi dacă da, atunci în ce celulă;

– în altă pagină şi dacă da, atunci unde anume.

În plus, tot aici putem stabili proprietăţile conexiunii.

Execută un click pe butonul Properties (Proprietăţi) (5).

Opţiunea care face ca actualizarea să se realizeze în mod automat, ori de câte ori deschidem acest registru, se numeşte Refresh data when opening the file (Împrospătare date la deschiderea fişierului).

Bifează opţiunea Refresh data when opening the file (Împrospătare date la deschiderea fişierului) (6).

Execută un click pe butonul OK (7).

Execută un click pe butonul OK (8).

 

 

 

Pasul 2

Execută un click în celula indicată (1).

Formula aplicată va efectua o înmulţire între celula cu preţul în Euro şi celula ce conţine cursul valutar actualizat.

Pentru a păstra ca referinţă celula ce conţine cursul valutar şi pentru a o putea folosi şi pentru celelalte produse, celulei J3 îi vom face o adresă absolută.

Cum se adaugă o adresă absolută?
– adresa absolută conţine pe lângă adresa celulei şi semnul $;

– această adresă absolută poate bloca o coloană, un rând sau pe amândouă simultan;

– pentru a face o celulă să aibă o adresă absolută, fie introduceţi acest semn, fie apăsaţi tasta F4 de câte ori este nevoie până apare simbolul $ în dreptul coloanei sau rândului dorit.

Apasă pe tasta Enter.

Pentru a proba opţiunea de actualizare automată, vom modifica manual cursul Euro.

Execută un click în celula J3 (2).

Apasă pe tasta Enter.

Execută un click pe butonul Save (Salvare) (3).

Execută un click pe butonul de închidere (4).

 

Pasul 3

Execută un click pe registrul indicat (1).

După ce am efectuat modificări asupra cursului Euro, registrul de lucru a fost salvat şi apoi închis.

La redeschiderea registrului, pentru orice conexiune activă sau cod macro trebuie să acordăm permisiune de activare.

Execută un click pe butonul Enable Content (Activare conţinut) (2).

După doar câteva secunde, conţinutul celulei se actualizează conform site-ului www.bnr.ro.